Uzm. Klinik Psk. Tuğçe Seçkin

Lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog olarak ünvanını alarak çalışmalarına başladı. Lisans eğitimi süresi boyunca başta Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Başkent Vizyon Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ve Ankara Atatürk Lisesi olmak üzere çok sayıda kurumda stajyer psikolog olarak çalıştı.

Yüksek lisans eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Tedaviler, Aile ve Çift Terapisi, İleri Psikopatoloji (Çocuk, Ergen-Yetişkin) Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikler, Grup Psikoterapiler, Psikodiagnostik Testler gibi alanlarda kendini geliştirmiştir. Yüksek lisans eğitimi süresince, NP İstanbul Nöropsikiyatri Beyin Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştı. Staj süresi boyunca yetişkin, çocuk-ergen, AMATEM birimlerinde görev aldı. Çocuk-ergen polikliğinde DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), Otizm, Konuşma Bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü çeken çocuklarla çalıştı.

Meslek yaşamına özel bir eğitim kurumunda ailelere ve özel eğitimli çocuklara yönelik psiko-sosyal alanda danışmanlık yaparak başladı. Pedagojik Formasyon, Çocuk Testleri (AGTE, Frankfurter Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Burdon Dikkat Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Catell 2-A Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi vb.) uygulayıcı sertifikalarını ve Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri uygulayacı sertifikasını aldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini başarıyla tamamladı.

Ankara Aile Danışmanlığı Derneği üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İş Yaşamında Kariyer Planlama ve İş Başvurularında Sözlü ve Yazılı İletişim eğitimlerini alarak meslek ve kariyer seçiminde danışanlarına yol gösterici olmuştur. Meslek hayatına özel bir danışmanlık merkezinde; çift ve aile terapisi, çocuk-ergen terapisi, bireysel danışmanlık gibi pek çok alanda faaliyet göstererek bir süre devam etmiştir. Şuanda Aydın Psikolojik Danışmanlık Merkezinin kurucusudur ve meslek hayatına burada devam etmektedir.

aydin-danismanlik