Çocuk Psikolojisi ve Testler

Çocukluk dönemi; yaş grubunun özelliğine göre bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin hızla devam ettiği bir zaman dilimidir. Gelişimsel süreçleri; çocuğun kendi bireysel özelliğinden ya da çevresel faktörlerden önemli oranda etkilenmektedir. Her çocuğun gelişim süreci farklıdır dolayısıyla her çocuk birbirinden farklıdır.

Her çocuk farklı biçimde öğrenir, kendine has davranır ve kendini farklı bir biçimde ifade eder. Bazen ise çocuklar kendini ifade etmekte güçlük çekebilir, yardıma ihtiyaç duyabilir ve yardım çağrısını duygusal ve davranışsal bazı mesajlarla çevresine iletir.

Sorunun erken fark edilmesi ve sorunlar büyümeden müdahale edilmesi hem çözüm sürecinin kısalmasında hem de başka sorunların oluşumunun önlenmesinde belirleyici rol oynar. Bu süreçte çocuğu için destek alan aileler, çocuklarıyla kurdukları ilişkide nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili bilgilendirilir.

Çocuk Danışmanlığında Hizmet Verdiğimiz Alanlar

 • Duygusal ve Davranışsal Sorunlar
 • Fobiler, Korkular, Kaygılar
 • Ağlama Nöbetleri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Tuvalet Eğitimi
 • Okul Korkusu
 • Saldırganlık/Vurma Davranışı
 • Akran Zorbalığı
 • İçe Kapanma
 • Boşanma Süreci ve Sonrası Çocuk Danışmanlığı
 • Geç Konuşma
 • Çalma Davranışı
 • Kardeş Kıskançlığı

Daha birçok konuda sizlere çocuk danışmanlığı hizmeti veriyoruz.