Bireysel Danışmanlık

Bireyin kendini tanıması, farkındalık kazanması, kendini geliştirmesi, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretebilmesi adına danışan ve danışman arasında gerçekleşen gizlilik esasına uygun profesyonel bir yardım sürecidir. Bireyin getirdiği probleme ve amaca yönelik psikolojik destek ve teknikler kullanılır.

Bireyin çözümünde zorlandığı duygusal problemlerin üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesine yardımcı olmak amaçlanır. Böylelikle kişinin kendiyle ve çevresiyle daha uyumlu iletişim kurabilmesi hedeflenir. Kişi farkındalığı arttıkça kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakabilme ve farklı çözüm yollarını görebilme olgunluğuna erişir. Bireyin farkındalığının arttığı bu süreçte hizmet aldığı yerin ortam koşullarına uygun ve alanında uzman kişiler tarafından olmasına dikkat etmelidir.

Bireysel Danışmanlıkta Hizmet Verdiğimiz Alanlar

 • İlişkilerde Yaşanan Problemler
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları (Kaygı)
 • Panik Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)
 • Öfke Kontrolü
 • Fobiler
 • Uyum Problemleri
 • İletişim Problemleri
 • Özgüven Eksikliği
 • Yalnızlık
 • Uyku Problemleri
 • Stresle Başa Çıkma
 • Zamanı Etkin Kullanamama…

Daha birçok konuda sizlere bireysel danışmanlık hizmeti veriyoruz.